Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България,  организира Кръгла маса на тема:

„Промяна на нагласите на приемните семейства в посока прием на новородени “,  на 27 февруари 2014г. (четвъртък) от 09,30 часа в залата на Областната управа – Габрово

 Целта на Кръглата маса е да се представи работата с приемните семейства и настъпилата промяна по отношение на приема на новородени. На вниманието на участниците ще бъде предоставена информация относно опита, който „Надежда и домове за децата“ клон България, има по отношение на  приемните семейства за деца с увреждания. Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването, част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приети с Решение на Министерски съвет от 24.11.2010 г..

  Continue reading

(прочетено 153, 1 прочетено днес)

Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България,  организира Кръгла маса на тема:

„Моделът междуинституционално сътрудничество в процеса на деинституционализация – възможности и реалност“,  на 21 февруари 2014г. (петък) от 10,00 часа в залата на Общински съвет на община Септември.

Целта на Кръглата маса е да се представят позитивните практики на територията на област Пазарджик в процеса на деинституционализация. На вниманието на участниците ще бъде предоставена информация относно дейността и мисията на „Надежда и домове за децата“ клон България, както и бъдещето й партньорство с институциите на територията на Община Септември в подкрепа на деца и семейства в риск. Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването, част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приети с Решение на Министерски съвет от 24.11.2010 г. 

Continue reading

(прочетено 219, 1 прочетено днес)

Дата: 11.02.2014 г.,  /вторник/

Място: Областна администрация Плевен, пл.“Възраждане” №1, ет.4

Начален час: 09,30 часа

09.00 -10.00          Откриване на срещата от г-н Илиян Йончев, Областен управител на   Област Плевен и Доц. д-р Димитър Стойков дмн, Кмет на община Плевен.

10.00-10.30             Представяне дейността на „Надежда и домове за децата” клон България,  и проекта „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ – г-н Георги Симеонов, Изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата” клон България.

10.30-10.45      … Continue reading

По делата им ще ги познаете !!!

През последните години в България се случи чудо! „Ничиите деца” от домовете вече са припознати като пълноправна част от българското общество! След безброй несръчни опити за реформа на системата на грижа за деца в специализираните институции /познати публично като домове за сираци/, свързани с огромни разходи за ремонти на сгради, доста съмнителни като ефект обучения и други съпътстващи проекти стана ясно, че тази ситема няма вътрешния ресурс и нагласи да се самореформира. Под положителния  натиск от страна на Европейската комисия и подкрепата на гражданския сектор започна процес на истинско реформиране на системата, ориентирано към нуждите на всяко дете да расте в семейна или близка до семейната среда 

Continue reading

Не е прочетено

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив