Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Новини

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Да направи искане за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца – Русе до министъра на здравеопазването, за стартиране на процедурата по ликвидацията му като лечебно заведение, считано от момента на стартиране на всички нови медико-социални услуги, но не по-късно от 31.12.2013 г.
2. Община Русе да предприеме конкретни действия пред Министерство по здравеопазването за запазване дейността на отделението за «Недоносени деца и малформативни заболявания» на… Continue reading

25 юли 2013 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет – Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-266/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне собствеността и дълготрайните материални активи и материални запаси на ДМСГД гр.Монтана и искане за закриване на ДМСГД гр. Монтана
2. 08-01-283/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на Декларация за достъп на младите хора до култура.
3. 08-01-295/15.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Монтана към 30.06.
4. 08-01-291/10.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки за ІI-ро тримесечие на 2013 г. на Кмета на община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана.

Continue reading

(прочетено 236, 1 прочетено днес)
В изпълнение на политиката за деинституционализация на домовете за деца, общинските съветници на Пазарджик взеха решение бъде изготвено искане до министъра на здравеопазването за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в Пазарджик. Очаква се дом „Алберт Алвас“ да бъде закрит окончателно до края на годината с решение на Министерски съвет. Това ще е третият дом в страната, след Тетевен и Широка Лъка, който ще бъде закрит, а дейността му преструктурирана. Община Пазарджик ще предложи нов вид социални услуги чрез съответните центрове за деца с увреждания.
Община Пазарджик вече е изготвила две проектни предложения, едното от които е за разкриване на Комплекс от интегрирани здравно-социални услуги, който ще функционира… Continue reading

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ започна изготвянето на оценка на закриването на две институции ДМСГД в с. Широка Лъка и гр. Кюстендил. Институциите са закрити от „Надежда и домове за децата – клон България“ – неправителствена организация, която прилага модел за закриване на домове за деца.

Проектът, който се изпълнява по заявка на „Надежда и домове за децата – клон България“ и ще продължи до декември 2013 г., има за цел да изследва и документира деинституционализацията в двете институции от гледна точка на ефекта от закриването на дома върху деца, родители, политически лидери и заинтересовани лица. В допълнение, двата процеса на закриване ще бъдат сравнени с… Continue reading

eduardНа 23.06.2013 година, Геоги Симеонов, изпълнителен директор на Британската организация „Надежда и домове за децата- клон България“  взе участие в официална вечеря  с принц Едуард и съпругата му принцеса Софи, които са  на двудневно официално посещение в България.

На вечерята присъстваха  президента Росен Плевнелиев и екипът му, премиерът Пламен Орешарски, посланикът на Великобритания в България н.пр. Джонатан Алън и съпругата му Елизабет Алън и представители на шест НПО, работещи по проблемите на политиките за деца.

Основни акценти в посещението на техни кралски височества са насочени към напредъка на страната ни в прилагането на Стратегията за деинституционализация, превенцията на изоставянето на деца, развитието на приемната грижа, както… Continue reading

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив