Външни оценки

HHC UK and HHC Bulgaria is seeking an individual consultant or a consortium to conduct the final evaluation of the project

 

Deadline for sending questions and clarifications – 22nd December 2020

Deadline for submitting the proposal and budget in response to the ToR – 3rd  January 2021

 

 1. Background information

Hope and Homes for Children (HHC) is the leading organisation focusing on Deinstitutionalisation (DI) globally – the process of reforming child protection systems from institutional to community and family-based care.

 

Globally, an estimated eight million children are growing up in institutional care (UNICEF 2009). For every child in institutional care there are thousands… Continue reading

Виж в PDF

АКТИВНАТА семейна подкрепа е модел на интервенция насочен към идентифициране и подкрепа на деца в риск от това да бъдат разделени от своите родители. Това е модел за превенция на институционализацията. Моделът също се използва за реинтеграция на деца в техните биологични или разширени семейства. Според материали на “Надежда и домове за децата” (НДД), наименованието ACTIVE на английски език е абревиатура от основните принципи на подкрепата:

Appropriate – Подходяща: взима предвид местния културен контекст и социо-политически климат

Community – Общност: работи с формалните (напр. социални работници) и неформални актьори в ДИ

Targeted – Целева: съобразена със специфичните нужди на семейството

Independence – Независимост: Семействата работят, за да… Continue reading

Виж в PDF

Докладът представя резултатите от анализа на данни, събрани в хода на изпълнението на програмата за реинтеграция на сдружение „Надежда и домове за децата – клон България“, реализирана в периода октомври 2014 г. – март 2017 г. Докладът е изготвен в рамките на проект за оценка на изпълнението на тези програми, който се реализира от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет.

Конкретната цел на анализа е да се направи оценка на ефективността на работата на социалните работници, изпълняващи програмата за подпомагане на семейства в риск за създаване на по-добри условия за живот на своите деца, реинтегрирани обратно в семействата, след като са били… Continue reading

Виж в PDF

Докладът представя резултатите от анализа на данни, събрани в хода на изпълнението на програмите на сдружение „Надежда и домове за децата – клон България“, реализирани в периода октомври 2014 г. – март 2017 г. Докладът е изготвен в рамките на проект за оценка на изпълнението на тези програми, който се реализира от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет.

Целта на анализа е да се направи оценка на ефективността на работата на социалните работници, изпълняващи програмите, за подпомагане на семейства в риск да посрещнат своите основни нужди с цел превенция на изоставянето на деца от тези семейства в специализираните институции.

За да се… Continue reading

 
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца ― Нов Български университет и

Hope and Homes for Children- клон България

Организират публично представяне на резултатите от изследователски проект

„Какво ни казват закритите домове за деца“

 

Дата 23.11.2012 година

Начало 13.00 часа

Място на провеждане град Тетевен, зала на Общински съвет

 

 

13.00 –  Представяне на резултатите от закриването на домовете за деца в Тетевен, Могилино и Горна Козница – д-р Галина Маркова, Нов Български университет

 13.40 –  Представяне работата на ЦОП Тетевен – Анита Габровска, директор ЦОП Тетевен

14.00 –  Дискусия

(прочетено 272, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив