ПерникП

cropped-logo121212Тема: “ Координация на процеса на извеждане на децата от институциите“

Работната среща е по проект «Стратегическа деинституционализацияи реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години» на Надежда идомове за децата, който подкрепя и надгражда проект «Посока семейство» на Министерство на здравеопазването.

Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Перник.

 

Дата: 09.06.2014 г. и 10.06.2014 г.,

 

Място: гр. Сапарева баня, хотел «Виа лакус»

 

Начален час: 13.30 часа

  Continue reading

(прочетено 265, 1 прочетено днес)

Kragla masaНа 27.02.2014 г. от 15.00 ч. в Залата на Областна администрация – гр. Перник се проведе кръгла маса на тема: „Деинституционализация-позитивни практики на територията на Област Перник, за превенция на изоставянето.“ На срещата присъстваха 21 гости: Зам. Областния управител на гр. Перник – г-жа Г. Никодимова, дирекротите на РДСП-г-жа Касърова, Д СП – г-жа Кованджийска, ДМСГД гр. Перник – д-р Веселинова, ЦОП – г-жа Мирчева, ЦСРИ – г-жа Василева, старши експерт РИО – г-жа Божичкова, представители на Община Перник, екипа по приемна грижа, РЕД, координатора на проект „ПОСОКА: СЕМЕЙСТВО“, ръководителите на ЦНСТ и Защитено жилище,здравни медиатори, както и изпълнителния директор на НДД- г-н Г. Симеонов и програмния координатор – Петя Върбанова.

Кръглата маса е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – Великобритания, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването.

9Фокусът на кръглата маса беше насочен към позитивния опит като ресурс за бъдещи успешни дейности. Позитивния опит и добрите практики са определени въз основа не само на резултатността, но и на вложените ресурси – човешки и времеви. Като добри практики бяха споменати изграждането на ОКМДИ, качеството на приемната грижа, добрата комуникация с родилно отделение, ОЗД, НДД и проект „ПОСОКА: СЕМЕЙСТВО“. Подчертана беше екипността, сътрудничеството и отзивчивостта проявена от всички институции ангажирани с процеса при работата по конкретни случаи. 

Continue reading

(прочетено 539, 1 прочетено днес)

На 25.02.2013 г. се проведе четвъртата среща на ОКМД в град Перник, по проект «Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години» на Надежда и домове за децата». На срещата не присъстваха всички членове.  Тя беше открита от Заместник   Областния управител на град Перник.

Темата на работната среща е „Алтернативни социални услуги”.

На срещата беше представена презентация: „Алтернативни социални услуги”- Модератори Надежда Петрова и Стефка Петева – консултанти ННС. Темата предизвика интерес. След презентацията участиниците бяха разделени в две групи и работиха по решаване и обсъждане на казуси от практиката. Дискутирани бяха много въпроси свързани с предоставянето на алтернативните социални услуги. Модераторите… Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив