ПловдивП

oo

На 13.06.2014 година в Областна администрация в град Пловдив се проведе среща на Областния Координационен Механизъм по Деинституционализацияна тема: „Координация на процеса на извеждане на децата от институциите”

 

На срещата присъстваха 37 участници, които обсъдиха следните теми:

 • Идентифициране на потребностите от активна подкрепа на новите ЦНСТ по проект „Детство за всички“
 • Принос на всички заинтересовани страни и тяхното активно въвличане /институции, доставчици, НПО/ в процеса на структуриране и работа на новите ЦНСТ Continue reading
(прочетено 203, 1 прочетено днес)

„Превенция на изоставянето, чрез екипна работа на институциите и гражданското общество“

 

(прочетено 199, 1 прочетено днес)

cropped-logo11Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България,  има удоволствието да Ви покани за участие в Кръгла маса на тема: „Превенция на изоставянето, чрез екипна работа на институциите и гражданското общество“ на 04 март 2014г. (вторник) от 10, 00 часа в залата на Областна администрация Пловдив.

Целта на Кръглата маса е да се представят позитивните практики от екипната работа, между институции и гражданско общество, на територията на област Пловдив в процеса на деинституционализация и какви са ползите от това взаимодействие.

Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването, част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приети с Решение на Министерски съвет от 24.11.2010 г..

 „Надежда и домове за децата“ – клон България 

Continue reading

(прочетено 191, 1 прочетено днес)

Протокол

 от кръгла маса на тема:

„Политически и обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на областно и общинско ниво.“ 

Кръглата маса се проведе на 31.05.2013 г. в Областна администрация.

Присъстващи: представители на РДСП, ДАЗД, ДМСГД, ЦОП „За деца и родители“, КСУДС, ЦОП „Столипиново“, Проект „Подкрепа“- д-р Зорка Калинова, Община Пловдив, ОЗД, НПО, Проект „Посока: семейство“ 

На срещата се обсъдиха капацитетите на социалните услуги, които работят на територията на гр. Пловдив. Новото е, че ЦОП „Столипиново“ от капацитет 15 се увеличава на 50, към КСУДС минават услугите: ЦНСТ „Детска къща“ и Приют „Майка Тереза“ 

РДСП – от началото на 2013 година са осиновени 8… Continue reading

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив