РусеП

img_2434Процесът по деинституционализация в Русенска област е може би в най-напреднала фаза, сравнено с останалите райони в страната. Това отчетоха специалисти в сферата по време на днешната кръгла маса на тема „Координация и иновативност в работата на всички заинтересовани страни в процеса на реформиране грижите за деца в регион Русе”.

Организатор на форума бе „Надежда и домове за децата”- клон България във връзка с проекта „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”. Организацията е партньор на Министерство на здравеопазването по проект „ПОСОКА:семейство“ за преструктуриране на 8 пилотни Дома за медико социални грижи в цялата страна (за бебета до 3 години), един от които е този в Русе.

Областният управител Венцислав Калчев откри събитието. По време на срещата бяха представени опит и добри практики, както и предизвикателствата в предоставянето на социални услуги за деца с увреждания, наред с примери от Австрия за регламентиране на медицинските грижи за деца с увреждания.

В дискусията се включиха представители на Община Русе, МБАЛ-Русе, МБАЛ „Медика” Русе, доставчици на социални услуги, РИО на МОН, РДСП Русе и други заинтересовани страни.

Continue reading

(прочетено 197, 1 прочетено днес)

11ruseВ Областна администрация-Русе се проведе кръгламаса, посветена на грижите за децата ипредизвикателствата пред здравните и социалнитеуслуги за деца.

Областният управител Венцислав Калчев открисъбитието, като обърна внимание на напредъка впроцеса на деинституционализация на деца вобласт Русе. Регионът е един от пилотните вБългария по отношение на грижата за изоставенидеца и връщането им в биологичните им семейства,както и в развитието на приемната грижа.

Елена Петкова, регионален координатор на„Надежда и домове за децата” представи работатана организацията от април 2012 година до декември2013 г. За 20 месеца екипът от Областниякоординационен механизъм е успял да върне вбиологичните им семейства 11 деца, 8 бебета от 0до 3 години с увреждания или хроничнизаболявания са настанени при приемни родители, а други 20 деца са осиновени преди да бъдатизведени от Дома за медико-социални грижи в Русе.
Приносът на екипа, който работи в област Русе, е на път да превърне региона първия в България, в който няма институции за изоставени деца, каза Елена Петкова.

Continue reading

(прочетено 247, 1 прочетено днес)

На 12 Септември тази година, координатора за гр. Русе на фондация „Надежда и Димове за децата – България“ получи официално писмо от Областния управител на гр. Русе.

Ключово значение за деинституционализирането на децата от домовете в България има участието на общините от страната заедно с неправителствените организации, каквато е и фондация „Надежда и Димове за децата – България“ .

Повече от писмото можете да прочетете тук:

Писмо от Областна администрация Русе – страница 1;

Писмо от Областна администрация Русе – страница 2.

(прочетено 1 059, 1 прочетено днес)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрезентациите имаха информационна и обучителна цел и бяха организирани по инициатива на РЗИ Русе, съвместно с координатора на МЗ по проект „Посока: семейство”.

Във връзка с подобряването на координацията между МБАЛ Русе и доставчика на социални услуги „Еквилибриум”, с цел превенция на настаняването в институции на бебета и малки деца Милена Влахова, консултант на „Надежда и домове за децата”- България, припомни пред представителите на родилно и неонатологично отделение за подписаното, между МБАЛ Русе и „Еквилибриум”, споразумение през април 2012 година. То регламентира реда за подаване на информация за деца и бебета в риск от изоставяне, за да може навреме социалните работници и психолози от Комплекса да започнат работа с майката и разширеното семейство на детето и при необходимост да се планира материална подкрепа от страна на координатора на „Надежда и домове за децата”.

Continue reading

(прочетено 317, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив