Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

РусеП

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЗа периода на действие на проект „ПОСОКА: семейство“ на територията на област Русе през 2012 г в Дом за медико социални грижи за деца /ДМСГД/ – Русе са настанени само 17 деца с мярка за закрила по Закона за закрила на детето, а са изведени 38 деца в семейна или близка до семейната среда. Тези много добри показатели са резултат от добрата координация между институциите и работата в мрежа по превенция на изоставянето или настаняването на деца в институция за бебета, каквато е ДМСГД – Русе. 

За периода януари- декември 2012 година са осъществени общо 17 реинтеграции на деца в семейна среда, осиновени са 18 деца, 2 деца са настанени в приемни семейства, едно дете с увреждане е изведено в Център за настаняване от семеен тип в гр. Русе. 

Continue reading

(прочетено 280, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив