Членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация – Хасково станаха част от второто обучение, което се проведе в Хасково на 23 и 24 юли в хотел Родипи.

В рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  Присъстващите участници в обучителния модул „Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво“ дискутира колко е съществено за управлението на процеса на деинституционализация на областно ниво лобирането и застъпничеството. Участниците дебатираха ползите и ефекта от работата на инструмента координационен механизъм, конкретни примери и казуси от практиката при работа с деца и семейства. Предсатвянето на ползите от КМ в останалите области, където те работят доведе до цялостно разбиране и приемане на модела на работа, както и нуждата от междуинституционално партньорство.  

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

(прочетено 150, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив