Заключенията са част от доклад на мрежата Eurochild, обединяваща организации и физически лица, които работят в Европа за подобряване на качеството на живот на децата и младежите, стъпвайки на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето. Докладът „Да растеш по време на пандемия: децата на Европа в епохата на COVID-19“ обобщава информация от 25 държави, събрана през август-септември 2020 г., преди втората вълна в Европа, която усили въздействието на пандемията върху икономиката и обществото.

В доклада се отбелязва работата на нашата организация „Надежда и домове за децата – клон България“, фокусирана върху предотвратяването на раздялата. Чрез множество консултации на терен екипът ни подкрепи 151 семейства и техните деца от областите София, Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Сливен, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Ямбол и Плевен, като се работи с в постоянна комуникация с отделите за закрила на детето на местно ниво.

Документът се основава на оценки, предоставени от 42 членове на организацията. За България това са Националната мрежа за децата, „Надежда и домове за децата – клон България“ , „За нашите деца“, SOS Детски селища, Институт за социални дейности и практики и фондация „Сийдър“.

 

Growing up during a pandemic:

the children of Europe in the age of COVID-19

The conclusions are part of a report by the Eurochild network, which brings together organizations and individuals working in Europe to improve the quality of life of children and young people, building on the principles of the UN Convention on the Rights of the Child. The report „Growing up in a pandemic: Europe’s children in the age of COVID-19“ summarizes information from 25 countries gathered in August-September 2020, before the second wave in Europe, which intensified the pandemic’s impact on the economy and society.

The report notes the work of our organization Hope and homes for children – Bulgaria  focused on preventing separation. Through numerous field consultations, our team supported 151 families and their children from the districts of Sofia, Burgas, Vidin, Vratsa, Veliko Tarnovo, Sliven, Stara Zagora, Kardzhali, Haskovo, Yambol and Pleven, working in constant communication with the child’s protection departments locally.

The document is based on assessments provided by 42 members of the organization. For Bulgaria, these are the National Network for Children, Hope and homes for children – Bulgaria, For Our Children foundation, SOS Children’s Villages, the Institute for Social Activities and Practices and the Cedar Foundation.

(прочетено 99, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив