Служителите от ОЗД Нова Загора, област Сливен, ще работят с нова компютърна конфигурация, дарена от нас.

„Надежда и домове за децата – клон България“ подпомага не само деца и семейства в риск, но и професионалистите, работещи с тях. Целта на тази дейност е бърза и ползотворна работа и съкращаване на времето за обработка на информацията. Така се създават по-добри условия на работа на социалните работници в отдела и възможности за бъдещи сътрудничества.

Да им пожелаем успех и по-малко деца да изпадат в ситуации, при които да бъдат закриляни.

 

Donation for CPD – Nova Zagora

The specialists from CPD Nova Zagora, Sliven district will work with the new computer configuration, donated by us.  

„Hope and homes for children – Bulgaria” supports not only children and families at risk, but also professionals, working with them. The aim of this activity is quick and useful work and reducing the time for information processing. This is the way to create better working conditions of social workers in the CPD and possibilities for future cooperation.

Let’s wish them success and less children to be in situations that have to be protected.

 

(прочетено 89, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив