430x293С пъти се е увеличил броят на приемните семейства и на изведените от домове деца за последните 3 години. Това обяви социалният министър Тотю Младенов по време на Национална конференция „Деинституционализацията – митове, реалност и перспективи“.

Министърът заяви категорично, че правителството има подчертана воля да се справи с поставената задача и има приета концепция за действие и сътрудничество между институциите. Младенов обяви, че през предстоящата година ще се случват същите успешни процеси, но с още по-висок темп.
Той не пропусна да отбележи, че по общините и селските райони също се работи усърдно за настаняване на децата от домовете в приемни семейства.

Директорът на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)Калин Каменов отбеляза, че неправителствените организации оказват неоценима помощ на държавните органи и в тази връзка благодари специално на организаторите на конференцията „Надежда и домове за децата“.

„Излязохме вече от митовете. Това не е радикална идея и ние вече я осъществихме. Догодина ще има закрити още домове и ще стимулираме хората да не оставят децата си. Така обществото ще разбере, че държавата е помощник, а не мащеха“, заяви Каменов.

Организаторите на събитието от „Надежда и домове за децата“ дадоха подробен отчет за дейността си през изминалата 2012 година и споделиха, че в момента работят по втория етап на своя проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижата за деца от 0 до 3 години в България“.

Неправителствената организация оказва подкрепа на държавата в 3 направления – закриване на домове, експертна помощ и обучение и директна материална или специализирана помощ за семействата, готови да изоставят децата си или искащи да ги приемат обратно от домовете.

Организаторите разкриха, че в момента работят в 8 пилотни общини като основното, с което се занимават е намиране на жилище за децата за купуване на дърва за горене и храна, и подкрепа за достъп до здравни услуги.

Също така стана ясно, че за 2012 година са успели да върнат 10 деца при биологичните им семейства и работят с още 51 за реинтеграция при родителите им.
За всяко семейство, в което е настанено дете от институция се предвижда специализирана помощ, включваща насочване към образователни програми и първоначално финансиране на обучението, както и подкрепа за намиране на работа за родителите, ако те в момента не са ангажирани с такава.

Източник: News.bg

(прочетено 157, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив