DSC00153На 8 и 9 юни във Враца се проведе обучение. То е в изпълнение на дейностите по проект “Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“ на „Надежда и домове за децата- клон България“.

Темата  “Деинституционализация и алтернативна грижа“ претвориха Елена Петкова и Димитрина Григорова.

Присъстваха 25 участници: Главният експерт ЗД в РДСП Враца,  Директорът на ДСП Мездра, НОЗД и социални работници ОЗД, екипът по приемна грижа към Община Враца, както и доставчици на СУ на територията на областта: управителят на ЦНСТДУ Бяла Слатина, Управителите на ЦНСТДМУ Враца, Управителят на ЦНСТДБУ Мездра, Управителят на ЦОП Роман, специалисти и социални работници от КСУДС и КСУДУ, град Роман и КСУДЛУ Мездра,   Общностен център Враца и ДМСГД, представители на НПО “Първи юни“ Бяла Слатина.

Участниците решаваха  казуси с конкретни деца. Имаха възможност да се запознаят с деца отглеждани в семейна среда и в социални услуги и институции.

Междуинституционалното партньорство бе изведено като решаващ  и определящ успеха фактор и всички се почувстваха като част от едно голямо семейство.

В края на обучението всички споделиха, че се чувстват по уверени да работят със семейства в криза.

(прочетено 607, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив