На 20 и 21 април   в гр. Созопол се проведе обучение  на тема „Деинституционализация и алтернативна грижа“ на специалисти от ОЗД и доставчици на социални услуги /ЦОП, ЦНСТ и ЦСРИ/ от Бургаска област. Обучението беше организирано от „Надежда и домове за децата – клон България“ в рамките на проект  „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст „

Целта е да се повишат професионалните компетенции при работа с деца, екипността  и взаимодействието между професионалистите. В обучението взеха участие 23 професионалисти, а водещи  бяха Кремена Стоянова и Елена Петкова – национални консултанти по детски политики от „Надежда и домове за децата – клон България“. Участниците разшириха своите знания и умения за работа в процеса на деинституционализация  и предоставянето на алтернативна грижа и обсъдиха  как да търсят най-доброто решение за всяко дете и семейство.  Очерта се необходимостта и значението на мултидисциплинарния подход  в процеса на деинституционализация при работа с децата и техните  семейства.

Запознаха се и с алтернативните услуги, заложени в Плана за действие 2016-2020 година, решаваха практически задачи за повишаване на чувствителността към последиците за децата от институционална грижа.  В програмата бяха представени много случаи и успешни примери  от практиката на „Надежда и домове за децата – клон България“.

В края на обучението заредени с увереност и позитивизъм  участниците изразиха благодарността си към водещите и организаторите, изтъкнаха ползата от наученото за пряката им работа и споделиха желанието си за нови обучения и професионални срещи.

(прочетено 302, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив