14_10_33_Picture_041__Large_На 17 септември 2015 година в Областна администрация Стара Загора бе организирана кръгла маса на тема „Деинституционализацията за деца в област Стара Загора – проблеми и предизвикателства“. 

Поканата за  форума бе от страна на „Надежда и домове за децата- клон България“ и е в изпълнение на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“. 

Кръглата маса се осъществи  под председателството на зам. областния управител Мариана Кръстева.

14_10_33_Picture_043__Large_ 14_10_33_Picture_046__Large_

 Основната цел бе да се представи постигнатото до момента след сформиране на Областните координационни механизми по деинституционализация чрез популяризиране на този инструмент пред обществеността и да се покажат ползите от неговото функциониране.

Участници бяха представители на всички общини от областта, на дирекциите „Социално подпомагане”, на РИО, РЗИ, ОД на МВР, НПО и др.

(прочетено 241, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив