На 13.10.2018  16 деца на възраст от 9 до 17 години, от Програмата за детско участие на Надежда и домове за децата – България, се събраха и в игри и забавления подготвиха своите отгoвори към връстниците си от останалите държави, в които работи Надежда и домове за децата. На гости на Детската програма бяха и три деца, които живеят в приемни семейства и активно участваха в разработването на отговорите, споделяха и обсъждаха, спориха и представяха своите виждания за всичко, което се случва в техния живот и ги вълнува. Голяма част от темите бяха свързани и с основната мисия на организацията – свят, в който нито едно дете не страда от вредите на институционалната грижа и има възможност  да расте в семейство.  Всяка от трите групи деца имаше за задача да отговори на четири въпроса и да ги предстaви след това пред всички, избирайки си Посланник на Надеждата.

Децата проявиха изключителна креативност, конкретика, изобретателност и много рисуваха, докато се забавляваха.

 

Children respond to children about the things they are excited about

16 children from Child Participation Program of Hope and homes for chidlren – Bulgaria aged 9 to 17 on 13.10.2018 gathered and through games and entertainment prepared their responses to their peers from the other countries where Hope and homes works. The children’s program was also attended by three children who live in foster families, and together they debated, shared and discussed, argued and presented their views on everything that is happening in their life and excited them. Much of the topics were related to the organization’s main mission – a world in which no child suffers from the harm of institutional care, and every child grows up in a family. Each of the three groups of children had the task of answering four questions and then presenting them to all, choosing an Ambassador of Hope.

The children showed extraordinary creativity, specificity, invention and lots of painting while having fun.

 

(прочетено 211, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив