Днес, 13 септември, в навечерието на новата учебна година, 7 деца от Програмата за детско участие на Надежда и домове за децата – клон България и 12 деца от Дневния център за деца с увреждания „Свети Врач“ се събраха и заедно моделираха под мотото „Деца помагат на деца“.

Директорът на центъра Сузан Йешели сподели с децата от Програмата за детско участие  за инициативата за подкрепа, която са подели и предложи днешния ден също да бъде посветен на нея. Децата от Програмата за детско участие от своя страна разказаха на своите връстници какво правят и каква е тяхната мисия и цел. И така, децата и младежите, следвайки мотото „Деца помагат на деца“ твориха с платселин и глина, пресъздадоха своите мечти и идеи, смяха се и се забавляваха в Дневния център. Те изработиха различни фигури, които ще могат да се продадат и със събраните средства да се подкрепи лечението на едно дете. Участниците разговаряха помежду си и споделяха своите идеи за последващи срещи и инициативи, където да могат да развият още повече своето въображение и креативност и по този начин да продължат да бъдат застъпници за децата и техните права.

Children help children

 

Today, September 13th, on the eve of the new school year, 7 children from the Children’s Participation Program of Hope and Homes for Children – Bulgaria and 12 children from the Day Care Center for Children with Disabilities „Saint Vrach“ gathered and modeled together under the motto „Children help children. “ The director of the center, Susan Yesheli, shared with the children from the Children’s Participation Program for the initiative for support that they started and suggested that this day should also be dedicated to it. Children from the Children’s Participation Program, in turn, told their peers what they were doing and what their mission and purpose is. So, children and young people, following the motto “Children help children”, created platelets and clay, recreated their dreams and ideas, laughed and had fun at the Day Care Center. They created various pieces of art that could be sold and with the funds raised to support the treatment of one child. Children and young people talked to each other and shared their ideas for follow-up meetings and initiatives, where they could further develop their imagination and creativity and thus continue to be advocates for children and their rights.

(прочетено 187, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив