Областният координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/ се събра на  заседание в нов състав, с нов председател и нови координатори.

От 2015 година на територията на област Ямбол Областният механизъм по деинституционализация действа и се изпълнява съвместно и в тясно сътрудничество с организацията „Надежда и домове за децата – клон България“ и във връзка с изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ“, Актуализиран план за действие 2016-2020 .

Новият председател на ОКМД е главният секретар на Областна администрация Ямбол Павлина Пенева, новите координатори на „Надежда и домове за децата – клон България“ за област Ямбол са Марина Великова и Гергана Атанасова.

На  заседанието присъства и програмния координатор на „Надежда и домове за децата“ клон България Боряна Климентова, която подчерта добре свършената работа по механизма и модела, по който продължава дейността насочена към деца от 0 до 3 години.

Решаването на конкретни казуси, подкрепата за деца и семейства, реинтеграцията… са част от целите на областния механизъм.

Членовете на ОКМД се запознаха с приемната грижа, такава каквато е към момента на областно ниво. Приемните семейства в областта са 31. Това, което се очаква е да не се настаняват деца в ДМСГД. „Деца трябва да бъдат в семейна среда и за това работим всички ние“, каза още Боряна Климентова.

Children should live in a family environment and that is what we are all working for

The District DI Coordination Mechanism gathered with new members, new coordinators and new chairperson.

Since 2015, the DDICM in the Region of Yambol has been functioning very well in cooperation with the organization Hope and Homes for Children – Bulgaria and in relation to the Updated Action Plan for the implementation of the National Strategy “Vision for deinstitutionalization of children in the Republic of Bulgaria”.

The new chairperson of the DDICM is the Chief Secretary of the Regional Administration of Yambol, Pavlina Penva and the new coordinators for the region from HHC – Bulgaria are Marina Velikova and Gergana Atanasova.

Boryana Klimentova, the programme coordinator of the organization was also present at the meeting. She focused on talking about the successful work of the mechanism and the model itself, whose purpose is still working with children between the ages of 0 and 3.

Case solving, support for children and families, reintegration of children back in their biological families are just part of the aims of the DDICM.

The members of the mechanism got more acquainted with the state of foster care as it is at the moment, on a regional level. The foster families in the region are 31. Therefore, it makes no sense to place children in the Home for Medical and Social Care or Children when there is a better alternative. “Children should live in a family environment and that is what we are all working for”, said Boryana Klimentova.

 

 

(прочетено 162, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив