Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Сливен

Завършила е  Бургаски свободен университет

Специалност    Социални дейности

Образователно-квалификационна степен – бакалавър

Социални дейности

Има следния професионален опит:

Ко-водещ на групи по психомоторика на деца с хармонично развитие и деца със

затруднения  към ЕТ,, Аналитична зона„ – Сливен

Социален работник Областен екип по приемна грижа за област Сливен.  

Социален работник Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – Сливен.  

Социален работник Домашен социален патронаж – Сливен.

 

Екипен ръководител в ЦОП  и ЗМБ- Сливен  към Фондация КЕЪР Интернешънъл България

За контакти:

GSM   +359 888476118

e-mail: diana.nikollovahhc@gmail.com

(прочетено 223, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив