Димитрина Григорова – СтоиловаРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Габрово

Завършила е ЮЗУ ”Неофит Рилски”-Благоевград, магистър по психология и специализация ”Превантивна психология”. След дипломна квалификация „Психотерапия” НБУ, „Консултант – психотерапевт”

Бакалавър по „Специална педагогика- Етопедия” със епециализация “Превантивна педагогика”- в ЮЗУ ”Неофит Рилски”.

Има следния професионален опит:

Психолог, ръководител на Дневен център за деца с физически и/или психични увреждания.  Психотерапевт, супервизор в SOS “Детско селище”.

Психолог, обучител във  Френско-българска обучителна програма „Детето и неговите симптоми”

Обучител на професионалисти от системата за закрила на детето по проект на фондация „Свободна и Демократична България” Международни инициативи за развитие на детето Холандия. – „Изграждане на гражданското общество чрез повишаване на житейските умения на децата отглеждани в специализирани институции“.

Психолог в ЦСРИ  към ИСДП  гр. Габрово

Супервизор в КСУО гр. Павликени.

Обучител на екипа на ЦНСТ – гр. Варна, във връзка с обгрижването на деца с увреждания, от ДДУИ с. Могилино,

Обучител на екипа на ДДЛРГ «Юрий Гагарин» гр. Ямбол, Сдружение „Дете и пространство”

Експерт към УНИЦЕФ  и Министерство на Здравеопазването и „Общност, ориентирана към подобряване на услугите за отглеждане на деца в община Габрово”

Ръководител на ЦСРИ за деца с проблеми от аутистичния спектър „Келер”.

Консултант по Проект „Детство  за всички” и Проект „Посока: семейство” Фондация „Лумос”

Вещо лице в Дряновски районен съд .

 

 

(прочетено 1 208, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив