Institution (34 of 114)Благодарение на усилието на всички отговорни институции в Област Пазарджик няма да има бебета, които да растат без родителска подкрепа /биологични, или приемни родители/. С помощта на „Надежда и домове за децата-клон България“ е предотвратено настаняване в детски институции на 89 деца.  От тях 62 се отглеждат в биологичните си семейства. Този висок резултат се постига чрез АКТИВНА подкрепа на семействата и навременна работа на ОЗД, ДСП, общини, кметства и с подкрепата и на местния бизнес. Благодарение на Областния координационен механизъм по деинституционализация от 31.08.2013 година във Ветрен няма деца, настанени в институция.

(прочетено 562, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив