Institution (34 of 114)Благодарение на усилието на всички отговорни институции в Област Пазарджик няма да има бебета, които да растат без родителска подкрепа /биологични, или приемни родители/. С помощта на „Надежда и домове за децата-клон България“ е предотвратено настаняване в детски институции на 89 деца.  От тях 62 се отглеждат в биологичните си семейства. Този висок резултат се постига чрез АКТИВНА подкрепа на семействата и навременна работа на ОЗД, ДСП, общини, кметства и с подкрепата и на местния бизнес. Благодарение на Областния координационен механизъм по деинституционализация от 31.08.2013 година във Ветрен няма деца, настанени в институция.

(прочетено 434, 1 прочетено днес)

  • Годишен архив за 2020
  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
  • Годишен архив за 2010
Архив