Елена Петкова

Национален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children- клон България”  

 

Завършила НБУ с магистърска степен „Психо – социални интервенции с деца и родители“ и със степен магистър литературовед Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност Българска филология

Има следния професионален опит:

Мениджър комуникации  в Комплекс за социални услуги за деца и семейства,

СНЦ “Еквилибриум“

Ръководител на направление по неформално екологично

образование към Международно дружество „Елиас Канети“  

Експерт младежки и социални дейности в РКО „Каритас”и разработване на менторска програма за работа с деца и младежи с противообществени прояви – превенция на инститтуционлизацията.

Разработване и прилагане на тюторска програма за деца в начална училищна степен, застрашени от отпадане от училище; набиране и обучение на тютори.

Разработване на програма за доброволци на организицята, създаване на мрежа от 60 активно действащи доброволци; организиране и провеждане на събития, акции, форуми

 с национално и международно участие. Работа по превенция трафика на хора – информационни кампании по училища, градски събития.

Член на работната група по изготвяна на проектозакона за доброволчеството към Министерство на културата.

Мениджър “Човешки ресурси”.

Фондация “Кеър Интернешънъл България”,

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Русе

Ръководител на екип; Координатор – връзки с държавни, общински, образователни институции и НПО; Работа с медии.

Социален работник с ръководене и участие в мултидисциплинарни екипи. Разработване на нужната документация за работа по случаи; Координация; обучения; презентации в

СНЦ  „Еквилибриум”, Русе

Експерт – младежки и социални дейности и неформално

образование.

Преподавател по бълг. ез. и литература в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

гр. Русе, кв. Ср. кула

Външен консултант; фасилитатор във Фондация Save the children UK”,

 

За контакти:

e-mail: petkova.hhc@gmail.com

 

(прочетено 997, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив