Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Г-жа Шабанова и Г-н Зеки живеят на семейни начала. Oт съжителството си имат 2 деца -Мима и Валя. Бащата е безработен, прехранва семейството със събиране на билки и гъби.

Преди около година майката ражда в дома си второто си дете – Валя. В деня на изписването му от Родилно отделение майката припада 4 пъти и детето- Валя е настанено по спешност в ДМСГД. Майката много страда за изоставеното си дете.  Г-жа Шабанова има поставена диагноза – епилепсия. Тя е болна от години, но няма възможност да се лекува, поради неизплатени здравни осигуровки. По тази причина към момента съществува риск от изоставяне и на по-голямото дете Мима в ДМСГД.

Майката е грижовна и милее за децата си. Има огромни притеснения, че малкото й дете не я познава, а тя няма възможност да го посещава често поради липсата на средства за транспорт до гр. Т.

По наше наблюдение, при посещение в дома на семейството, детето Мима е отглеждано с много любов и грижа, нахранено е, и е облечено чисто и спретнато. Мима е на 2 год., а сестричката й Валя е на 1 год.,/и към момента се отглежда в приемно семейство в гр. Т./. Майката иска  да се лекува, за да бъде пълноценен човек и майка на децата си.

Семейството живее в собствено жилище, което майката поддържа сама много чисто и спретнато.

Семейството преживява със социални помощи и детските надбавки за Мима. Но налице са сериозни финансови затруднения. Майката е с неплатени здравни осигуровки от 10 години, което пречи на възможността да се лекува и да се яви на ТЕЛК за заболяването си.

По преценка на специалисти майката има капацитет да отглежда детето си Мима, ако се лекува.

По преценка на „Hope and Homes for Children – клон България” организацията изплати здравните осигуровки на майката, което ще даде възможност тя да започне лечение и да се яви на ТЕЛК. През изминалия месец бе осъществена среща на родителите с малката им дъщеря Валя /отглеждана в приемно семейство/, която е преминала много трогателно и вълнуващо за детето и неговата майка.

От страна на „Hope and Homes for Children – клон България”  предстои проследяване на случая – лечението на майката и явяването й пред ТЕЛК.

През месец септември „Hope and Homes for Children – клон България” предвижда да окаже нужната подкрепа на семейството и за задействане на процедурата по реинтеграция на малкото дете Валя в биологичното му семейство, след започване на лечение на майката и преценка на способността й да се справя с отглеждането на двете деца. Благодарение на „Hope and Homes for Children – клон България”една любяща майка ще може да се лекува и да прегърне отново децата си у дома.

(прочетено 198, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив