memorandumVraca1На 25.07.2016 година във Враца беше подписан Меморандум за разбирателство между „Надежда и домове за децата- клон България“ и Общинска администрация Враца.

 Двете страни потвърдиха съгласието си да работят съвместно и да се подкрепят в процеса на реализиране на поставените цели в Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, насочени към реформиране на Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) на територията на страната.
Предмет на сътрудничеството между НДД и държавната институция е осигуряването на адекватна подкрепа и консултиране на семейства в риск, както и подпомагане на специалистите, предоставящи социални услуги за деца и семейства и ефективното реформиране на съществуващите институционални грижи за деца.

В изпълнение на Меморандума ще се следват и приоритетите на община Враца по превенция и намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за задържането им в биологичното семейство, деинституционализация на грижата за деца и подобряване на мрежата от социални услуги в общността.

На събитието присъстваха още  Боряна Климентова, програмен координатор и Маргарита Андреевска, регионален координатор за област Враца в „Надежда и домове за децата – клон България”.

 

(прочетено 444, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив