Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ с огромна благодарност връчи на Лидл България ЕООД сертификат за дарение и благодарствено писмо на 27 ноември в офиса на Лидл България ЕООД, получено от Александър Шопов, младши мениджър „Стоково снабдяване“. Предоставеното дарение от Лидл България ЕООД на организацията ще зарадва деца и семейства в 13 области, в които организацията работи и ще им дари усмивки и емоции. Георги Симеонов разказа за пряката работата на „Надежда и домове за децата – клон България“ с деца и семейства в риск чрез модела на активна семейна подкрепа, за теренната работа със семействата и че благодарение на партньорските взаимоотношения, резултатите от подкрепата са много по-устойчиви и ефективни. От своя страна от Лидл България ЕООД изразиха своето удовлетворение от предоставеното дарение именно на Надежда и домове за децата, както и споделиха за добрата оперативна работа между двата екипа. И двете страни заявиха своята нагласа и желание за бъдещи нови партньорства в подкрепа на децата и техните семейства.

 

Georgi Simeonov, the executive director of Hope and Homes for Children – Bulgaria handed a certificate of Donation to LIDL Bulgaria Ltd.

Georgi Simeonov, the executive director of Hope and Homes for Children – Bulgaria was very thankful and happy to hand a Certificate of Donation and a letter of thanks to LIDL Bulgaria Ltd. The meeting took place in the office of LIDL Bulgaria Ltd. and both the certificate and letter were accepted by Alexander Shopov, Junior Stock Manager. The donation given to HHC – Bulgaria by LIDL Bulgaria Ltd. will support children and families in 13 regions of the country. Mr. Simeonov shared some key insight into the direct work of the organization in the field, working with children and families art risk through the models of Active Family Support. He noted that the results from the support are very positive thanks to the good partnerships established with local, municipal, regional and national authorities. Mr. Shopov, on the other hand, stated that LIDL Bulgaria Ltd. is more than happy to have donated to the organization because of HHC – Bulgaria’s positive reputation and noted the good operational work between both teams. Both parties shared their readiness for further partnerships in the future in order to support children and their families.

(прочетено 432, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив