Георги СимеоновИзпълнителен директор на „Hope and Homes for Children- клон България” 

Магистър по педагогика от ЮЗУ-Неофит Рилски, Благоевград

Има следния професионален опит:   

Управител„Вал Консулт ” ЕООД

Ръководител проект и член на SMT във Фондация КЕЪР Интернешънъл България с дейности по Проект „Предоставяне на услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, Сливен и Русе .

 Ръководител проект: Цялостно управление на проектните дейности- Проект „Деинституционализация – подобряване качеството на живот на деца с увреждания и техните семейства чрез развитие на социални услуги в общността”- Програма „Матра”

Експерт във Фондация КЕЪР Интернешънъл България с експертна работа в общността в сферата на работа с деца в институции, обучение на персонала в институциите за деца за оценка на потребностите и планиране на грижа.

Консултант по разработване на проекти в Бизнес център ХЕРОН

Директор на Център за образователни услуги и квалификация – Перник

Местен координатор по Проект „Училище за всеки” към МОН

Ръководител проекти в Свободен младежки център

Учител в ОУ”Хр.Смирненски”-гр.Радомир, МУЦТПО – гр.Радомир, МУЦТПО – гр.Перник

Съавтор на Ръководство „Оценка и планиране на грижа на деца в институциите”

Автор на  Наръчник: „Разработване на образователни проекти”

 

 

За контакти:

e-mail: simeonov.hhc@gmail.com

(прочетено 1 563, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив