На 18 февруари 2015 година в залата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, град Пазарджик бе проведена групова супервизия на началник отделите и социални работници работещите в Отделите за закрила на детето в областта. Събитието се реализира по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст“ на „Надежда и домове за децата-клон България“. Супервизията бе водена от психолога Людмил Стефанов, който представи интересни подходи и методи за работа със семейства и деца в риск. В нея взеха участие трима началник отдела и пет социални работници от Отделите за Закрила на детето в общините  Септември, Пазарджик, Батак и Панагюрище.

 По време на супервизията участниците представиха два случая, които бяха разгледани, чрез метода на семейните констелации. Въвлечени в емоциите предизвикващи различни реакции, социалните работници си дадоха отговори на редица въпроси свързани с ежедневната им работа с деца и семейства в риск. Споделиха, че са удовлетворени от проведената супервизия и желаят да има повече такива събития и за по – голяма част от работещите в системата за закрила.

 

(прочетено 792, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив