На 25.02.2013 г. се проведе четвъртата среща на ОКМД в град Перник, по проект «Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години» на Надежда и домове за децата». На срещата не присъстваха всички членове.  Тя беше открита от Заместник   Областния управител на град Перник.

Темата на работната среща е „Алтернативни социални услуги”.

На срещата беше представена презентация: „Алтернативни социални услуги”- Модератори Надежда Петрова и Стефка Петева – консултанти ННС. Темата предизвика интерес. След презентацията участиниците бяха разделени в две групи и работиха по решаване и обсъждане на казуси от практиката. Дискутирани бяха много въпроси свързани с предоставянето на алтернативните социални услуги. Модераторите Н. Петрова и С. Петева по интересен  начин представиха темата и споделиха опита си и добрите практики, като дадоха практична насоченост за стартирането на алтернативните услуги.  Темата предизвика интерес и се дискутираха проблемите по деинституционализация и функционирането на бъдещите услуги, както и активното включване на институциите.

Взе се решение и за провеждането на петата по ред среща. 

(прочетено 127, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив