Програмен координатор към Hope and Homes for Children – клон България“

Магистър по философия от СУ „Св. Климент Охридски“ с професионална квалификация: философ и учител по дисциплините от философския цикъл в средното училище. Докторант по философска антропология към катедра „Философия“ във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Има следния професионален опит:

Главен експертен сътрудник към Комисията по труда, социалната и демографска политика на 43-то Народно събрание на Република България

Директор на дирекция „Политика за младежта“ в Министерство на младежта и спорта

Координатор на Национална експертна група за застъпничество към ЕCPAT – България по проект „Марио – съвместни действия за защита на децата от насилие, трафик и експлоатация в Европа“, финансиран от ЕС и Фондация ОАК

Директор на дирекция „Програми и международно сътрудничество“ в Държавна агенция за закрила на детето

Сътрудник по програма „Грантови схеми за НПО“ във Фондация „Ресурсен център на неправителствените организации в България“

Хоноруван асистент-преподавател по „Увод във философията“ и „Съвременна философия“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

Хоноруван асистент-преподавател по „Философия“ и „Естетика“ в ЛТУ – София

Автор на научни публикации и анализи в областта на философията, правата на детето и социалната политика

Делегат в редица международни и национални форуми по правата на детето

 

За контакти:

e-mail: iva.nikolova.hhc@gmail.com

(прочетено 720, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив