Децата от Програмата за детско участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ на възраст 10 – 18 години в навечерието на Коледа се събраха заедно в „Хлебната къща“ на 15 декември. По време на срещата те споделиха изминаващата година и разказаха за своите мечти през 2020. Всяко едно от децата направи своята картина от брашно и след това по двойки замесиха тесто за Коледни сладки. Всички деца изразиха своята готовност да продължат да бъдат част от Детската програма, да я популяризират, да се срещнат с деца с различни съдби и да успяват да бъдат детския глас. По време на месенето децата разговаряха помежду си и мислиха за предстоящите им съвместни събития през 2020 година. С настъпването на Коледа децата си пожелаха да продължават да се събират, да бъдат част от една общност и да подкрепят всички деца през различни инициативи и дейности. Като подарък получиха малката адаптирана версия на Конвенцията за правата на детето.

Christmas cookies

The children from the Children’s Participation Program at Hope and Homes for Children – Bulgaria aged 10 – 18 years on the eve of Christmas gathered together at the Bread House on 15 of December. During the meeting, they shared the past year and told about their dreams in 2020. Each of the children made their own picture of flour and then mixed the dough for Christmas sweets in pairs. All children expressed their readiness to continue to be part of the Children’s Program, to promote it, to meet children of different backgrounds and to succeed in being a children’s voice. During the kneading, the children talked to each other and thought about their upcoming joint events in 2020. At the coming Christmas Eve, the children wished to continue to gather, be part of one community and support all children through various initiatives and activities. As a gift, the children received a small adapted version of the Convention on the Rights of the Child.

(прочетено 122, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив