1396362588_dscn4481На 28.03.2014 г. за първи път в Северозападна България се проведе мащабна конференция на тема „Област Монтана – активно действаща в процеса на деинституционализация”. 

Събитието се организира по инициатива на Областния управител на област Монтана, съвместно с Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата”, във връзка с действащата в цялата страна политика на деинституционализация на децата, отглеждани в институции, както и във връзка с изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”. 
 
На конференцията участие взеха г-н Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Ева Жечева – председател на Държавна агенция за закрила на детето, , г-жа Правда Игнатова – директор на дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ на Агенцията за социално подпомагане, г-н Георги Симеонов – изпълнителен директор на Британската неправителствена организация “Надежда и домове за децата“, г-жа Милена Харизанова – програмен директор на програма “Закрила на детето“ към УНИЦЕФ, , г-жа Анна Темелкова – ръководител на проект “Посока: Семейство“ към Министерството на здравеопазването, ръководители на териториални структури на държавната администрация от област Монтана, кметове на общини от област Монтана, както и представители на неправителствени организации от региона.
 
По време на мероприятието бяха обсъдени постиженията на процеса по деинституционализация на грижата за деца в област Монтана, добрата и съвместна работа на институциите. Както и бяха набелязани и предизвикателствата, които биха се появили за в бъдеще.
Заместник областният управител, г-н Милен Гечовски, представи информация за новите услуги, които предстои скоро да бъдат разкрити – Център за обществена подкрепа в гр. Берковица, Център за социална рехабилитация и интеграция и Синя стая в областния град.
 
Източник: http://oblastmontana.org/
(прочетено 254, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив