ДНЕВЕН РЕД

 

Кръгла маса на тема

Работещи модели по превенция на изоставянето. Устойчивост на създадените партньорства и мрежи след приключване на проект „Посока: семейство”

                                         

29.05.2012 г., заседателна зала на Областна администрация – Габрово, етаж 1.

13.00 – 13.10 ч.- Откриване и представяне на участниците  

13.10 – 13.30 ч.- Добри практики относно превенция на изоставянето – Галина  Бисет, Сдружение Еквилибриум

13.30 – 13.45 ч. – Ролята на РЗИ относно превенция на изоставянето – Д-р Ирина Моровякова, Регионална здравна инспекция  – Габрово

13.45 – 14.00 ч. – Комплекс от интегрирани услуги за деца и семейства в рамките на проект „Посоки – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране” – Петя Цвяткова, ст. експерт в Дирекция „Образование и социални дейности” на Община Габрово

14.00 – 14.20 ч. – Кафе пауза

14.20 – 15.00 ч. – Дискусия по темата

(прочетено 191, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив