ПРОГРАМА 

 Кръгла маса: Успешни политики при работа по превенция на изоставянето на деца, на областно и общинско ниво

21121221Дата: 07.06.2013г.

Времетраене: 14,00 ч. – 17,00 ч.

Място: Голяма зала на Областна администрация – Монтана

Участници: РДСП – Монтана; Началници на ОЗД към ДСП; доставчици на социални услуги за деца; директор ДМСГД; Инспектори ДПС; РП – Монтана; РЗИ – Монтана; РИО – Монтана; Областна администрация; Община Монтана; ДО към МБАЛ – Монтана; ННО към МБАЛ – Монтана; неправителствен сектор;

Модератор: Цветан Димитров, експерт на НДД – България                      

14,00 – 14,15 ч.:

Откриване на събитието и представяне на участниците

14,15 – 15,15 ч.:

Добри практики и междуинституционално сътрудничество при работа по превенция на изоставянето на деца

 • участие в планирането и работата на процеса на областно и общинско ниво;
 • партньорствата и сътрудничеството – формулата за успешна интервенция;
 • използване ресурса на неправителствения сектор в процеса на деинституционализация и превенция;
 •  планиране и разработване на политики на общинско и областно ниво – развитие на социалните услуги за деца и семейства;
 • участие в изпълнението на националните проекти, финансирани от европейски фондове и разработване на механизми и правила за устойчивост на финансирането на новите услуги.

15,15 – 15,45 ч.:

Кафе-пауза

15,45 – 16,45 ч.:

Проблеми и затруднения при работа по превенция на изоставянето на деца, на областно и общинско ниво

 • икономическите причини и маргинализацията;
 • ранните бракове и ранна бременност;
 • проблеми и затруднения, определени от участниците в кръглата маса;
 • оценка на рисковете и стратегии за тяхното преодоляване – ролята на органите по закрила и общността.

16,45 – 17,00 ч.:

Представяне на резултатите от работата

17,00 ч.:

Закриване на кръглата маса

(прочетено 170, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив