Национален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children- клон България” 

 

Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

Притежава образователно-квалификационна степен  бакалавър, специалности „Предучилищна и начална педагогика“ и „Специална педагогика“

Завършени обучителни курсове на тема „Дислексия, мултилингвизъм  и чуждоезиково обучение“, „Монтесори терапия“, „ Психодиагностика при деца и възрастни“, „Арт терапия за деца със СОП и техните семейства“, ESTEEM  „Предоставяне на нови възможности за хората в неравностойно положение чрез обучение и мониторинг“, „Мениджмънт на социално педагогическите дейности“ и др.

Участие в обучение за професионалисти „Теория и практика на работа по случай. Управление на социални услуги.“

Има следния професионален опит:

Терапевт по проект  за съседни на Пловдив малки общини – „Терапевтично ателие за деца и родители “ на Сдружение „Паралелен свят“ финансирано от БАЛИЗ. Организиране и провеждане на игрова терапия за деца с различни видове увреждания, повишаване компетентността на родителите за ролята на играта в развитието на детето.

Координатор проект “FIRST” – „Гъвкав интерактивен инструмент улесняващ четенето“ – създаване на компютърна програма , която ще подпомага хората с разстройства от аутистичния спектър (РАС) – Сдружение „Паралелен свят“. Набиране на потребители във връзка с оценка на специфичните им затруднения при четене с разбиране. Тестване полезността на софтуера.

Председател на Сдружение „Паралелен свят“ гр. Пловдив – доброволческа работа с деца и младежи с увреждания и подкрепа на семействата им. Управител на социално предприятие за младежи с интелектуални затруднения.

 

За контакти:

e-mail:  kremena.hhc@gmail.com

(прочетено 1 304, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив