„Надежда и домове за децата- клон България“ и Лидл за пореден път обединиха усилия и ресурс за да подпомогнат семейства в риск.

В последните месеци много от семействата с ниски доходи и малки деца изпитват остра нужда от средства. НДД внимателно разглежда всички случаи и търси възможности за предоставяне на подкрепа. С помощта на партньори работим за това семействата да се чувстват сигурни за бъдещето си и да отглеждат в по-добра среда своите деца. През месец юни предоставихме дарения на над 15 семейства от област Видин. Домакински пособия, дрехи и обувки бяха дадени за деца, чиито родители са загубили работа, озовали са се в кризата без средства или са настъпили необратими промени в семейната среда. Във Враца бяха раздадени дрехи и обувки на шест многодетни семейства, които с огромна благодарност приеха помощта. Всички семейства споделят, че тези дарения ще им позволят да отделят средства от семейния бюджет за своите деца и без подкрепата на „Надежда и домове за децата- клон България“ и Лидл трудно биха се справили.

 

 

Lidl made another gesture and donation for families and children in crisis

Hope and Homes for Children – Bulgaria and Lidl once again joined forces and resources to help families at risk.

In recent months, many low-income families and young children are in crucial need of funds. The HHC-Bulgaria carefully examines all cases and seeks opportunities to provide support. With the help of partners, we work to make families feel secure about their future and to raise their children in a better environment. In June we provided donations to over 15 families from Vidin district. Household utensils, clothes and shoes were given to children whose parents lost their jobs, found themselves in a crisis without funds or had irreversible changes in the family environment. In Vratsa, clothes and shoes were distributed to six large families, who accepted the help with great gratitude. All families share that these donations will allow them to allocate funds from the family budget for their children and without the support of Hope and Homes for Children – Bulgaria  and Lidl would be difficult to cope.

(прочетено 147, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив