Вече трета година продължава успешното партньорство между „Надежда и домове за децата – клон България“ и „ЛИДЛ България“. Благодарение на това сътрудничество много семейства от областите:  София град, София област, Плевен, Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол успяват да отглеждат своите деца в семейна среда.

ЛИДЛ България за шести път показва своята социална отговорност и доверие към нашата организация. Изказваме огромната си благодарност за предоставеното дарение, което ще зарадва децата и семействата, с които работим. По някога е  необходим малък жест на внимание, добра дума, или приятелски съвет, за да не се разделят семейства и деца.  Нашите усилия са насочени към тези уязвими семейства, а когато до нас застават и партньори, като ЛИДЛ сме уверени, че все повече деца в България  ще живеят в семействата си.

 

LIDL in support of the family

For three years now, the successful partnership between Hope and homes for children – Bulgaria and LIDL Bulgaria has been going on. Thanks to this cooperation, many families from the districts: Sofia city, Sofia district, Pleven, Burgas, Vidin, Vratsa, Veliko Tarnovo, Kardzhali, Sliven, Stara Zagora, Haskovo and Yambol manage to raise their children in a family environment.

For the sixth time, LIDL Bulgaria shows its social responsibility and trust in our organization. We are very grateful for the donation, which will make the children and families we work with happy. Sometimes a small gesture of attention, a kind word, or friendly advice is needed to keep families and children apart. Our efforts are focused on these vulnerable families, and when we are joined by partners, such as LIDL, we are confident that more and more children in Bulgaria will live in their families.

 

(прочетено 182, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив