Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България“ за област Плевен

Завършила е Стопонска Академия „Д. А. Ценов“ гр. Сфищов специалност Икономика и управление на индустрията

Образователно-квалификационна степен – магистър

 

Има следния професионален опит:

 

Главен счетоводител: ОУ „Валери Петров“ гр .Плевен

ЗАТС: ДДЛРГ „Детелина“гр. Плевен

Главен счетоводител: ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ гр .Плевен

Главен счетоводител: НУ „Патриарх Евтимий“ и НБУ гр .Плевен

Счетоводител: ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ гр .Плевен

Касиер; главен счетоводител ПГСС гр.Долни Дъбник

 

 

 

За контакти : GSM +359 884 509 439

E-mail:  ivanova.hhc@gmail.com

(прочетено 62, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив