Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

1На 31.08.2016 г. беше подписан Меморандум за разбирателство между Община Велико Търново и „Надежда и домове за децата“ – клон България.
„Надежда и домове за децата“ е детска благотворителна организация, която от 17 години работи в Източна Европа и Африка за подобряване живота на деца без родителска грижа, или живеещи в изключително трудни условия.
Меморандумът за разбирателство потвърждава съгласието, постигнато между Община Велико Търново и „Надежда и домове за децата“ – клон България, да работят съвместно и да се подкрепят в процеса на реализиране на поставените цели в Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Двете страни потвърждават съгласието си да следват приоритетите, включени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Велико Търново за периода 2016-2020.
Реализацията на меморандума ще осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните страни при изпълнение на политиките за деинституционализация.
 
Източник: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/novini/2995-memorandum-za-razbiratelstvo-mezhdu-obshina-veliko-trnovo-i-nadezhda-i-domove-za-decata-klon-blgariya
(прочетено 128, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив