В резултат от съвместната мултидисциплинарна работа е осъществена подкрепа по 17 случаи на превенция изоставянето на деца в Русе на ниво Родилен дом за периода април – август.

Допуснато е настаняване в ДМСГД само на 2 бебета през месец юни, за които майките са подписали декларации за съгласие за пълно осиновяване. И за двете деца вече е в ход процедура по напасване с осиновители.

За 3 от децата е предоставена услугата „Спешен прием” в КСУДС, непосредствено след раждането, като две от тях вече са в семействата си, а за П. е подбрано приемно семейство.

  Предвид новите по-добри условия в АГК в Русе се увеличава броя на желаещите родилки, не само от Русе и региона, но и извън него, да родят в Русе. Това естествено е предпоставка и за увеличаване на рисковите бременности и броя на сигналите за бебета в риск от изоставяне, за това координираните действия и интердистиплинарния подход са от ключова важност в процеса на превенция на институционализирането на децата. Това е важно и за работата в посока на ранна интервенция на уврежданията.

Можем да отбележим, че от изключителна важност за работата по превенция на изоставянето е координацията между институциите и организациите, за да може работата и подкрепата за семействата да започне още в родилно отделение.

В Русе, благодарение на уникално за страната ни споразумение между болниците в Бяла и Русе, ДСП и доставчика на социални услуги – СНЦ „Еквилибриум”, подкрепата за семействата от страна на „Надежда и домове за децата – клон България” започва още докато майката и бебето са в родилното. Местният координатор на организацията получава информация и се търси за подкрепа и от ОЗД и от ЦОП Русе и това дава повече възможности за реакция и намиране на креативни и алтернативни решения, различни от настаняването на детето в инстититуция. 

 

Елена Петкова

E-mail: petkova.e@hopeandhomesbg.com

E-mail: office@hopeandhomesbg.com

(прочетено 480, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив