m21На 10 юли в Областна администрация Бургас бе проведено и второтото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.

Експертите разгледаха  два случая на деца в риск, за които следваше да бъдат предприети незабавни действия и се вземат конкретни решения за подобряване на условията  за  отглеждане в семействата им. Случаите са  по предложение от Отдел Закрила на детето в град. Карнобат.  В заседанието участваха 16 представители на институции, членове на Областен Координационен Механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво. За единия случай бе необходимо съдействие от община Сунгурларе, а за другия от Бюро по труда град Карнобат.

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Работата на новосформирания координационен механизъм обединява 26 организации и индституции  и  се ръководи от заместник областния управител доц.д-р Севдалина Турманова. 

Инициативата е по проект „ОКМ – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионални и общински структури“на  Надежда и домове за деца – клон България – детска благотворителна организация за подобряване живота на деца без родителска грижа и живеещи в трудни условия.                                                         

Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства и се подкрепя от Областна администрация Бургас. Работата по проекта продължава със следващото заседание на ОКМ на 28.08.2015 г.

(прочетено 157, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив