Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

On 11 and 12 May 2017. в гр. Сливен се проведе обучение на тема „Деинституционализация и алтернативна грижа” за служители от ОЗД и доставчици на социални услуги в област Сливен. Обучението е в изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България” на „Надежда и домове за децата – клон България”.

Обучението имаше за цел да повиши професионалните компетенции на участниците за процеса на деинституционализация и алтернативните форми на грижа за деца-философия, principles and operational characteristics. В хода на обучението се обсъди и Плана за действие 2016-2020 и алтернативните услуги, which will be provided. In training module was included explanatory part specifics and peculiarities in support of children with disabilities. It was presented an alternative family environment, associated with them, and assistance, to be provided to foster parents, caring for children with disabilities.

В края всички участници изразиха благодарност на обучителите и удовлетворение от участието и желание за нови обучения и срещи.

(Read 40, 1 Read today)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Annual archive 2017
  • Annual archive 2016
  • Annual archive 2015
  • Annual archive 2014
  • Annual archive 2013
  • Annual archive 2012
Archive