okmd121220161На 12.12.2016 година в град Хасково, се проведе заседание на  областен координационен механизъм по деинститузионализация (ОКМД).

На заседанието присъстваха Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Боряна Климентова, програмен координатор към „Надежда и домове за децата – клон България“ , които представиха Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

okmd121220165Георги Симеонов акцентира в презентацията си върху водещия приоритет на Плана, неговите специфични цели, целеви групи и предвидените мерки за изпълнението му.

Боряна Климентова представи проект на карта на услугите, предвидени в Плана за действие.Коментираха се и новите услуги, които ще се предоставят на територията на Област Хасково, както и предстоящото закриване на Дом за медико-социални грижи за деца.

(прочетено 185, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив