vt21На 13 и 14.07.2015 година членовете на ОКМД – Велико Търново участваха във второто обучение „Мотивационен модул“ в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Членовете на ОКМД – Велико Търново имаха възможност да усетят и съпреживеят пряката рабора с деца и семейства, както и да проследят системния подход при взаимодействието със семейството и децата. Интерактивните подходи на обучителя подпомогнаха членовете на ОКМД да разбират по-добре и в детайли живота на децата и семействата, както и ролята си като ангажирани институции с процеса на деинституционализация.

vt22Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

(прочетено 217, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив