IMG_20160602_094136Водещи на обучението бяха Кремена Стоянова и Цветелина Арапова, представители на „Надежда и домове за децата – клон България“. Присъстващите бяха работещи в социалната сфера специалисти, ангажирани с процеса на деинституционализация – социални работници от ОЗД, екипите по приемна грижа, социални работници към Комплекса за социални услуги за деца и възрастни.

Обучението премина изключително динамично, с активност от страна на всички участници, като водещите даваха възможност на всеки да сподели мнение, да изведе проблеми, да отправи предложения и идеи. Приложените упражнения, интерактивни игри и казуси, съчетани с добре представения и подробен теоретичен материал бяха в основата на това обучението да постигне два ефекта – извеждане на деинституционализацията като важен фактор за промяна на живота и развитието на децата и необходимостта от колаборация и подкрепа между всички ангажирани в тази посока.  

(прочетено 152, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив