Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

On 18 and 19 May 2017 в Хасковски минерални бани обучение на тема "Deinstitutionalization and alternative care. The training was attended 22 Representatives of the CPD and social services for children in Haskovo. Обучението е в изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България” на „Надежда и домове за децата – клон България“ с обучители Галина Бисет и Светла Межри.

Обучението имаше за цел да повиши професионалните компетенции на участниците за процеса на деинституционализация и алтернативните форми на грижа за деца. Участниците разшириха своите знания за работата в процеса на деинституционализация и предоставянето на алтернативна грижа и търсене на най-доброто решение за всяко едно дете и семейство.

Обсъди се Плана за действие 2016-2020 и алтернативните услуги, which will be provided. Подробно се разгледа начина на функциониране на социалните услуги, които предстои да бъдат разкрити в Хасково.

В обучителния модул бе включена разяснителна част за спецификата и особеностите при подкрепа на деца с увреждания и търсене на алтернативни грижи за тях.

(Read 102, 1 Read today)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Annual archive 2017
  • Annual archive 2016
  • Annual archive 2015
  • Annual archive 2014
  • Annual archive 2013
  • Annual archive 2012
Archive