Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

On 18 and 19 May 2017 in Haskovo Mineral Baths training on "Deinstitutionalization and alternative care. The training was attended 22 Representatives of the CPD and social services for children in Haskovo. Training is implementing the project "Strategic deinstitutionalization to eliminate institutional care for children under 3 years of age in Bulgaria" "Hope and Homes for Children - Bulgaria" with trainers Galina Bisset and Svetla Mejri.

The training aimed to enhance the professional skills of the participants to the process of deinstitutionalization and alternative forms of care for children. Участниците разшириха своите знания за работата в процеса на деинституционализация и предоставянето на алтернативна грижа и търсене на най-доброто решение за всяко едно дете и семейство.

Обсъди се Плана за действие 2016-2020 and alternative services, which will be provided. Подробно се разгледа начина на функциониране на социалните услуги, които предстои да бъдат разкрити в Хасково.

В обучителния модул бе включена разяснителна част за спецификата и особеностите при подкрепа на деца с увреждания и търсене на алтернативни грижи за тях.

(Read 109, 1 Read today)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Annual archive 2017
  • Annual archive 2016
  • Annual archive 2015
  • Annual archive 2014
  • Annual archive 2013
  • Annual archive 2012
Archive