Achtergrond info voor DI Launch in EP - Juni 2013-1

Op 18 en 19 май 2017 в Хасковски минерални бани обучение на тема "Deïnstitutionalisatie en alternatieve zorg". В обучението участваха 22 представители на ОЗД и социалните услуги за деца в област Хасково. Обучението е в изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България” на „Надежда и домове за децата – клон България“ с обучители Галина Бисет и Светла Межри.

Обучението имаше за цел да повиши професионалните компетенции на участниците за процеса на деинституционализация и алтернативните форми на грижа за деца. Участниците разшириха своите знания за работата в процеса на деинституционализация и предоставянето на алтернативна грижа и търсене на най-доброто решение за всяко едно дете и семейство.

Обсъди се Плана за действие 2016-2020 и алтернативните услуги, които ще се предоставят. Подробно се разгледа начина на функциониране на социалните услуги, които предстои да бъдат разкрити в Хасково.

В обучителния модул бе включена разяснителна част за спецификата и особеностите при подкрепа на деца с увреждания и търсене на алтернативни грижи за тях.

(Lezen 110, 1 Lees vandaag)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Jaarlijkse archief 2017
  • Jaarlijkse archief 2016
  • Jaarlijkse archief 2015
  • Jaarlijkse archief 2014
  • Jaarlijkse archief 2013
  • Jaarlijkse archief 2012
Archief