sl21На 21 и 22 юли членовете на Областния координационен механизъм –Сливен участваха във второ обучение, реализириано в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Мотивацията за работа в процеса на деинституционализация и пряката работа с деца и семейства бе основната част от Модул „Мотивационен“. Всики присъстващи имаха възможност да съпреживеят и да усетят какво чувстват всички семейства в риск и как могат да бъдат подкрепени и подпомогнати. Чрез интерактивни подходи и дейности участниците бяха активно въвлечени в обучението. Присъстваха представители на ключови институци и структури, имащи отношение към процеса на деинституционализация, работата с деца и семейства и междуинституционалното партньорство с цел поодбряване диалога между всички и постигане на ефективни резултати.

sl22Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

 

 

(прочетено 137, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив