28082015vrasta1Членовете на Областния координационен механизъм по деинституционализация в област Враца участваха в трето заседание на 28.08.2015г., изнесено в Общинска администрация Мездра.

Присъстваха: представители на областна администрация Враца, общинска администрация Мездра, ОЗД при ДСП Мездра, “Контрол правата на детето“Враца, както и Директора на РДСП Враца. Поканена бе многодетна майка, чийто казус бе представен от местния експерт на „Надежда и домове за децата- клон България“ и разглеждан на второто заседание на ОКМД. Продължи дискусията по поставения казус. От страна на общинска администрация Мездра бяха  направени предложения за разрешаването му преди началото на зимния сезон.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

(прочетено 167, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив