okmd291120161На 28 ноември 2016 г. в Кърджали се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституализация (ОКМД) под председателството на заместник областния управител Силвие Ахмед. Гости на заседанието бяха Боряна Климентова, програмен координатор и Кремена Стоянова, националния  експерт по детски политики  на „Надежда и домове за децата – клон България”(НДД).

Боряна Климентова представи Актуализирания план за действие за изпълнение на  Националната стратегия „Визия за деинституализация на децата в Република България http://hopeandhomesbg.com/category/info/,  приет от Правителството  на 13 октомври тази година. Тя отбеляза, че акцентите в Плана са ефективната ранна интервенция в семейната среда и превенцията на раздялата с родителите от биологичното семейство. Осигуряването на качествена алтернативна грижа за децата, които не могат да се отглеждат от своите родители и поетапното  закриване на институциите за отглеждане на деца. Коментираха се и бъдещите, нови услуги, които трябва да се създадат на територията на област Кърджали: Център за обществена подкрепа(ЦОП) в Кърджали; наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години в гр. Кърджали; Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

okmd291120162В хода на разискванията г-жа Росица Стоянова, директор на дирекция „Социално подпомагане” Кърджали подчерта, че за успешното изпълнение на Плана е необходимо всичките 11 институции, отговорни по Закона за закрила на детето да обединят усилията си. Г-жа Стоянова изказа благодарност на НДД, която подпомага отделите за „Закрила на детето”. Подчерта се важната ролята на общините за разкриването на социални услуги, на Регионалното управлени по образование, РЗИ и здравните специалисти за ранната превенция.На заседанието се представи и областният  модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа” по Проект „Приеми ме 2015”.

(прочетено 307, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив