Achtergrond info voor DI Launch in EP - Juni 2013-1

dav

op 6.yuni, 2017 g. в Областна администрация Бургас бе проведено и дванадесетото заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца /ОКМД/.

На това заседание експертите разгледаха 2 gevallen van kinderen in gevaar, първия за дете на 1 година от многодетно семейство с шест деца, gepresenteerd door het hoofd van CPD stad. Айтос, друг случай за дете докладван от социален работник на Центъра за обществена подкрепа Бургас. По двата случая членовете на ОКМД предложиха конкретни решения за подобряване на условията за отглеждане на децата в семействата и за превенция на изоставянето им. De bijeenkomst werd bijgewoond 23 vertegenwoordigers van instellingen, членове на Областен координационен механизъм, vastbesloten samen te werken met kinderen met een risico op gemeentelijk en regionaal niveau. По първия случай работата на терен от регионалния координатор на „Надежда и домове за децата – клон България“ за Бургас е започнала с помощ за пускане на вода в къщата, а допълнителна помощ и материална подкрепа ще окажат „Зонта клуб“ Бургас и БЧК. По другия случай детето живее с дядо си, но е необходимо социалният работник да събере допълнителна информация, за да се улесни решаването на проблема.

dav

По предложение на Председателя на ОКМД г-жа Турманова ще се организира дарителска кампания от членовете на ОКМД за събиране на дрехи, книги и обувки за подпомагане на семействата до края на месец юни. Дружество „Самосъзнание“ направи дарение на играчки за деца, които ще бъдат предоставяни на децата и семействата, с които работим.

Работата на координационен механизъм обединява 26 организации и индституции и се ръководи от заместник областния управител проф.д-р Севдалина Турманова.

(Lezen 66, 1 Lees vandaag)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Jaarlijkse archief 2017
  • Jaarlijkse archief 2016
  • Jaarlijkse archief 2015
  • Jaarlijkse archief 2014
  • Jaarlijkse archief 2013
  • Jaarlijkse archief 2012
Archief