IMG_0284EEA+Grants+-+JPGНа 8.06.2015 година се подписа договор за изпълнение на проект „Развитие на Коалиция Детство 2025“ по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 година.  

Име на проекта: Развитие на Коалиция „Детство 2025“

Тематична област – Изграждане на капацитета на НПО

Приоритет  – Развитие на мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство

Продължителност на проект – 8 месеца

Повечето от управленските решения, свързани с процеса на ДИ и подобряване социалния статус на децата и семействата имат нужда от застъпничество и непрекъснат мониторинг. НПО секторът има потребност от обединяване в името на общите интереси на стартиралия процес на деинституционализация, както и от по-активна работа с институциите, ангажирани с подобряване на състоянието на целевите групи. Проектът цели да създаде партньорство между НПО, национални власти, регионални и да засили ролята на Коалиция „Детство 2025“ в областта на детските политики и като консултативна структура. Специфични цели са:

 1. Създаване на междусекторни партньорства
 2. Укрепване на коалиции на НПО в България и ЕС

В работата на Коалицията има редица инициативи за подобряване на водените политики в страната, но се идентифицира нуждата от създаване на активна връзка между НПО и публичния сектор. Проектът предлага създаване на взаимодействие между НПО, институции за подобряване процеса на вземане на решения, повишаване на ролята и капацитета на гражданските организации, членове на Коалицията, в този процес. Ползватели: НПО, вземащите решения, институции, както и самите членове.

Проектът „Развитие на Коалиция Детство 2025“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

Повече информация за програмата можете да намерите на: http://www.ngogrants.bg/

(прочетено 257, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив