Във Велико Търново с Lidl подкрепихме девет деца от шест семейства.

Много от семействата с ниски доходи спестяват именно от разходи за децата и това се отразява на качеството на живот. Обезопасяването на контакти, остри ръбове, врати и шкафове не е сред желаните разходи от домакинствата, но това създава опасност за най- малките деца.  Нашите усилия са насочени да подтикваме семействата да обръщат внимание в каква среда се възпитават подрастващите,  какви умения им създават и как израстват децата.

След индивидуална оценка на семействата, бяха предоставени пособия за обезопасяване на жилищната среда, книжки, конструктори, домакински пособия, дрехи и обувки.

Това дарение ще даде възможност да се облекчи семейният бюджет и да може да се подготвят по-големите деца за училище.

 

Hope and Homes for Children – Bulgaria and Lidl helped six families from Veliko Tarnovo region

In Veliko Tarnovo, HHC – Bulgaria together with Lidl supported nine children from six families.

Many low-income families save on child’s costs, and this affects their quality of life. Securing sockets, sharp edges, doors and cabinets is not a household expense, but it poses a danger to the youngest children. Our efforts are aimed at encouraging families to pay attention to the environment in which adolescents are brought up, what skills they create and how children grow up.

After an individual assessment of the families, home safety aids, books, constructors, household aids, clothes and shoes were provided.

This donation will make it possible to ease the family budget and to be able to prepare older children for school.

(прочетено 113, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив